Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdyni

Kontakt

PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Dzieci Zjednoczonej Europy
ul. Strażacka 15, Gdynia
Tel. (058) 624-34-54 (058) 624-34-54
Tel./Fax (058) 624-05-09
www.pssp.edu.pl
pssp@gla.edu.pl

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa
ul. Strażacka 15
81-616 Gdynia
tel./fax:o-58 624-05-09
e-mail: rytm@razem.pl

Ognisko Muzyczne RYTM prowadzi również zajęcia w następujących punktach:

Gdyńskie Liceum Autorskie STO
ul. Pomorska 39/41
Gdynia Działki Leśne
tel./fax:o-58 620-32-23