„Non scholae, sed vitae discimus” – „Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia” (łac.)

kontakt: l.sikorska@pssp.edu.pl