W grupie 0-1 tematem zajęć w dniu 21 IX br. była „Mozaika”, którą uczniowie poznawali na przykładzie – słynnej mozaiki „Cave canem”.
Po skończonej pracy wspólnie tańczyliśmy w rytm piosenki „Ursus Thaddeus”  (Pluszowy niedźwiadek), śpiewanej w całości po łacinie. Tematem zajęć w grupie drugiej (kl.I-II) był dom rzymski . Uczniowie zapoznali się ze słownictwem oraz z łacińską sentencją „Cave canem”, oraz pojęciem mozaiki. Na koniec zajęć uczniowie wysłuchali piosenki „Ursus Thaddeus”. Podczas słuchania mieli za zadanie odnaleźć w piosence jak najwięcej nazw zwierząt.