Jestem absolwentką  Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam także studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.  Swoje doświadczenie opieram na prowadzeniu indywidualnych zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzeniu zajęć grupowych. Zainteresowania zawodowe skupiam m.in. na poznawaniu i zgłębianiu nowych metod  pracy z dziećmi, literaturze dziecięcej oraz edukacji seksualnej dzieci i dorosłych osób także z niepełnosprawnością intelektualną.

kontakt: m.lubocka@pssp.edu.pl