Szczegóły na stronie: www.meltingpot.edu.pl

Zapraszamy!

Regulamin: meltingpot.regulamin.2012

Zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny na stronie konkursu!