Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od bieżącego roku szkolnego nasza Szkoła wprowadziła Fundusz Stypendialny dla najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły. Decyzją Dyrektora Szkoły i po akceptacji Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/18 stypendium naukowe Dyrektora Społecznej Jedynki zostało przyznane dwóm uczennicom wyróżniającym się nie tylko najwyższymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem będącym przykładem dla innych uczniów, lecz również znaczącymi osiągnięciami naukowymi na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz w konkursach i zawodach pozaszkolnych. Maja  z klasy VIA i Zosia  z klasy VIIA będą otrzymywać przez cały rok szkolny, z wyrównaniem od początku września, stypendium naukowe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów szkolnych i pozaszkolnych!