„Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie”- Jan Paweł II