Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/17

Format PDF  zajecia-pozalekcyjne-pssp-2016