Swoją przygodę z hiszpańskim zaczęłam wraz z moimi podróżami do tego cudownego kraju. Podczas kilkuletniego pobytu w Hiszpanii pogłębiałam swoją wiedzę na temat kultury, historii oraz obyczajów tam panujących. Ogromną radość sprawiała mi możliwość obcowania z narodem tak wesołym, optymistycznym i pełnym chęci do życia. 

Wielką przyjemność sprawia mi nauczanie języka hiszpańskiego oraz przekazywanie uczniom mojej wiedzy na temat kultury hiszpańskiej. Każdy postęp w nauce moich uczniów jest powodem uśmiechu na mojej twarzy. Kocham czytać, gotować, polskie góry oraz pogłębiać wiedzę na temat Hiszpanii. 

“El buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el buen estudiante en superior.” Maruja Torres

kontakt: k.skokowska@pssp.edu.pl