W ramach projektu „Kompas matematyczny II”  klasa VII , wykorzystując piękną  wrześniową  pogodę, wyznaczała trasę gry w przestrzeni miejskiej na terenie Gdyni– Kamienna Góra , szukała punktów charakterystycznych  oraz  figur i  brył.  Wyznaczała kąty , drogę i określała czas.

Do  zabawy włączyły się również klasy czwarte. Ich zadaniem  było  opracowanie aplikacji  niezbędnej  do przechodzenia na kolejne etapy gry terenowej .