Znamy wyniki dwóch zewnętrznych próbnych egzaminów z języka angielskiego, do których przystąpili uczniowie klasy siódmej. W obu wypadkach jest z czego się cieszyć!

Egzamin próbny z Oxfordem 2018

“Egzamin próbny z Oxfordem 2018”, opracowany przez Oxford University Press, został przeprowadzony w marcu. Uczniowe klasy siódmej, na rok przed prawdziwym egzaminem, uzyskali z niego bardzo wysoką średnią: 85%, przy średniej krajowej 48,23% i średniej województwa pomorskiego 44%.

Wynik w naszej szkole:

85%
Średnia ogólnopolska:

48%
Średnia województwa:

44%

 

Diagnoza z plusem. Egzamin ósmoklasisty

Drugi z egzaminów “Diagnoza z plusem. Egzamin ósmoklasisty”, opracowany przez WSiP i wydawnictwo Pearson, odbył się w kwietniu. Nasi uczniowie i tym razem wspaniale sobie poradzili, uzyskując średni wynik  83,22%. Zabrakło im jedynie 2,6% do najwyższego wyniku. Uplasowali się tym samym w najwyższym, dziewiątym przedziale staninowym, w którym znalazły się raptem 24 szkoły z 590, których uczniowie pisali ten egzamin. Warto dodać, że najniższy wynik, jaki uzyskała jedna ze szkół, to 14,5%.

 

83%
14%

Teraz czekamy na analizę wyników kolejnego egzaminu próbnego, opracowanego przez wydawnictwo Macmillan, który uczniowie pisali w maju. Ciekawe jak wypadniemy na tle innych szkół ze świetnym średnim wynikiem 89,5%! Tak trzymać siódma klaso! Przy następnej okazji spróbujemy dobić do 90% :-).

 

89%