Nasza Szkoła wzięła udział w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!”

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to coroczne wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy, mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na funkcjonowanie współczesnego świata oraz konsekwencji, które niesie za sobą globalizacja. Edukacja globalna, na którą składa się edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja międzykulturowa, edukacja na rzecz praw człowieka i edukacja na rzecz pokoju, zwiększa świadomość ludzi na temat globalnych współzależności, przyczyn głównych problemów, z którymi mierzy się świat oraz wyzwań z nimi związanych. W konsekwencji wzbudza szacunek dla różnorodności i dostarcza umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także zachęca do zaangażowania się na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W trakcie lekcji etyki  zastanawialiśmy się jak nasze zwyczaje i styl życia wpływają na resztę świata, a także poszukiwaliśmy rozwiązań, które mogą sprawić, by nasz świat stał się  bardziej zrównoważony i sprawiedliwy dla wszystkich jego mieszkańców.

Uczniowie poznali 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu redukcji do 2030 największych, współczesnych, globalnych problemów: skrajnego ubóstwa, nierówności na świecie i postępujących zmian klimatu.

Nasi Uczniowie samodzielnie doszli do wniosku, że to my, mieszkańcy Ziemi, kształtujemy nasz wspólny świat. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla planety i ludzi, kierując się zasadą „Myśl globalnie – działaj lokalnie”.