Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

im. Dzieci Zjednoczonej Europy

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa powstała 1 września 1990 r. Jej inicjatorami była grupa rodziców oraz młodych nauczycieli – entuzjastów, którzy powołali do życia Gdyńskie Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych, obecnie Stowarzyszenie IN GREMIO – organ prowadzący szkołę. Założycieli szkoły połączyła idea stworzenia szkoły, która będzie wspierać rozwój dzieci w przyjaznej, pełnej akceptacji atmosferze.

Początkowo nasza szkoła liczyła jedynie dwa oddziały i mieściła się w budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni Redłowie. Adaptacją pomieszczeń do potrzeb szkolnych zajęli się rodzice nie szczędząc sił, czasu i prywatnych funduszy. Z każdym kolejnym rokiem szkolnym przybywało uczniów i warunki lokalowe okazały się niewystarczające.
Rok szkolny 1992 / 93 rozpoczęliśmy już na Witominie na ul. Strażackiej 15, gdzie szkoła mieści się do dziś. Pierwsza grupa absolwentów opuściła nasze mury 18 czerwca 1997 r.

Szkoła rozrasta się i rozwija z każdym kolejnym rokiem szkolnym. Nasze działania stały się bardziej sformalizowane, dostosowane do zmian zachodzących w nowoczesnej edukacji. Na co dzień staramy się jednak podtrzymywać niezwykły klimat z pierwszych lat funkcjonowania. Z założenia mało liczne, bo co najwyżej szesnastoosobowe, zespoły sprzyjają bezpośredniemu kontaktowi nauczyciela z uczniem. Tworzy to niemal rodzinną atmosferę szkoły, co stanowi jej niewątpliwy atut. Wszystkie działania szkoły sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie, co odzwierciedla zarówno misja szkoły, jak i imię Dzieci Zjednoczonej Europy, które przyjęliśmy w 1998 r.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony.