W ramach międzynarodowych projektów e-Twinning dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uczniowie Społecznej Jedynki zachęcają do włączenia się w akcję zbierania zużytych baterii. Bardzo ważne jest to aby pamiętać o ich odpowiedniej utylizacji, zaczynając już we własnym domu.

Oddzielając baterie i akumulatory od zwykłych śmieci dbamy o środowisko a także o własne zdrowie. Zużyte i przeterminowane baterie oraz akumulatory zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny (zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit i inne trujące substancje) oraz inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska. Wyrzucenie baterii do zwykłego kosza na śmieci to nic innego, jak rozrzucanie wokół siebie trucizny Jedna wyrzucona do zwykłego kosza bateria jest w stanie zanieczyścić 25 metrów sześciennych ziemi oraz 420 litrów wody. Może być także zabójcza dla ludzi i zwierząt. Zbierając zużyte baterie i akumulatory można odzyskać nawet do 99,5% składników, z których są zbudowane. Ziemia pozostanie nieskażona, a cenne surowce zostaną ponownie wykorzystane. Nie czekaj! Przyłącz się do nas!