Nauczyciele naszej szkoły tworzą autorskie koncepcje nauczania. Całe nauczanie zintegrowane oparte jest na oryginalnych, zatwierdzonych przez władze oświatowe programach, wzbogaconych o nowoczesne metody nauczania (m.in.: Metoda Dobrego Startu, Metoda Denisona, Metoda Weroniki Sherborne, Pedagogika Zabawy Klanza, elementy pedagogiki Marii Montessori czy techniki C. Freineta).