PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Dzieci Zjednoczonej Europy
ul. Strażacka 15, Gdynia
Tel. 58-624-34-54,  58-624-34-54
Tel./Fax 58-624-05-09
www.pssp.edu.pl
pssp@pssp.edu.pl