1Społeczna Jedynka w Gdyni od początku istnienia, czyli od roku 1990 realizuje autorską koncepcję nauczania i wychowania. Jak sama nazwa wskazuje, nasza placówka była pierwszą niepubliczną szkołą społeczną w naszym mieście i została założona przez rodziców i entuzjastów edukacji. W Społecznej Jedynce łączymy umiejętnie wysoki poziom nauczania z niepowtarzalną atmosferą, pełną ciepła, zaufania i przede wszystkim wzajemnego szacunku. Jesteśmy dumni z tego, że nasi uczniowie lubią swoją szkołę, czują się w niej bezpiecznie i mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Stale pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem swojej działalności. Najlepszym tego dowodem są posiadane przez nas certyfikaty oraz realizowane projety: „Szkoła z klasą”, „Przyjazny Ziemi” oraz „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, Certyfikaty Cambridge, “Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji Kuratora Oświaty”, “Melting Pot”, E-Twinning, “Cała Polska czyta dzieciom”, “Zdrowo jem, więcej wiem”. Od wielu lat nasi uczniowie osiągają najlepsze wyniki w Gdyni, trójmieście i województwie pomorskim w kończących szkołę egzaminach zewnętrznych.

W Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej przykładamy szczególną wagę do stworzenia możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Większość przedmiotów realizujemy w znacznie rozszerzonym zakresie, szczególnie mocny nacisk kładąc na naukę języków obcych. Bogata wiedza i umiejętności naszych uczniów znajdują potwierdzenie w wysokich wynikach, jakie uzyskują oni na wyższych etapach kształcenia.

Od samego początku jednym z ważniejszych elementów naszego systemu wychowawczego jest założenie ścisłej współpracy z rodzicami, którzy są na bieżąco informowani o postępach swoich dzieci, mają stały kontakt z nauczycielami, uczestniczą w imprezach szkolnych i wycieczkach.

Źródłem naszych sukcesów jest również wykwalifikowany zespól nauczycieli – pasjonatów, którzy wdrażają autorskie programy nauczania, stosują metody aktywne, realizują projekty edukacyjne oraz przede wszystkim poświęcają cały swój czas i serce naszym wychowankom.

Uważamy, iż najlepszą reklamą szkoły są zadowoleni uczniowie i rodzice, którzy chętnie do niej chodzą i zachęcają innych. I Ty możesz do nich dołączyć!