Stypendium naukowe Dyrektora

Strona główna/Stypendium naukowe Dyrektora

Stypendium naukowe Dyrektora Społecznej Jedynki

|

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od 2017 roku nasza Szkoła wprowadziła Fundusz Stypendialny dla najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły. Decyzją Dyrektora Szkoły i po akceptacji Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21 stypendium naukowe Dyrektora Społecznej Jedynki zostało przyznane uczniom wyróżniającym

O stypendium

|

Dyrektor Społecznej Jedynki co roku przyznaje stypendia naukowe uczniom wyróżniającym się nie tylko najwyższymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, będącym przykładem dla innych uczniów, lecz również znaczącymi osiągnięciami naukowymi na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz