Stypendium naukowe Dyrektora

O stypendium

|Stypendium naukowe Dyrektora|

Dyrektor Społecznej Jedynki co roku przyznaje stypendia naukowe uczniom wyróżniającym się nie tylko najwyższymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, będącym przykładem dla innych uczniów, lecz również znaczącymi osiągnięciami naukowymi na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz