W naszej szkole uczniowie przygotowywani są do  Certyfikatów Językowych Cambridge:

YLE Starters, Movers, Flyers,
KET,
PET,
FCE.

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej podchodzą do egzaminu YLE Starters, klasy trzeciej i czwartej do egzaminu YLE Movers, a klasy czwartej i piątej do YLE Flyers. Uczniowie klasy piątej i szóstej, w zależności od zdolności językowych do egzaminu Cambridge ESOL KET lub Cambridge ESOL PET. Najlepsi z uczniów przygotowywani są do zdawania w klasie pierwszej gimnazjum egzaminu FCE.

Certyfikaty Cambridge odpowiadają następującym poziomom Rady Europy (Common European Framework):

YLE Starters
A1 YLE Movers
A2 YLE Flyers
A2 KET
B1 PET

Poziom A1
Uczeń rozumie i stosuje podstawowe, powszechnie używane zwroty. Potrafi przedstawić siebie oraz swoich kolegów, podać informacje osobiste gdzie mieszka, jakie rzeczy posiada, co lubi. Potrafi uczestniczyć w rozmowie jeśli mówiący zwraca się bezpośrednio do niego i używa jasnego języka

Poziom A2
Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty. Potrafi, używając podstawowego słownictwa, wypowiadać się na temat swojej rodziny, zakupów, położenia geograficznego, środowiska itp. Potrafi nawiązać i podtrzymać prostą konwersację.

Poziom B1
Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty związane z życiem rodzinnym, szkołą, pracą oraz czasem wolnym. Potrafi porozumiewać się z osobami mieszkającymi w krajach anglojęzycznych np. podczas podróży wakacyjnych. Potrafi napisać prosty tekst opisujący jego zainteresowania, marzenia i plany na przyszłość. Swobodnie wyraża swoje opinie i plany.