Nauczanie języków obcych na najwyższym poziomie jest jednym z najważniejszych założeń programowych naszej szkoły. Rozszerzony program nauczania języka angielskiego (do 8 godzin tygodniowo) oraz języków: niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego już od klasy 0 owocuje od lat świetnymi wynikami. Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach, nie mają problemów z porozumieniem się z kolegami i koleżankami z Europy.