Opiekę pedagogiczną zapewnia działający na terenie szkoły Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM (www.razem.pl). Dzięki temu można szybko rozpoznać potrzeby uczniów i dostosować do nich właściwe metody nauczania i wychowania. Pomaga w tym również program wychowawczy szkoły, stworzony z podziałem na etapy kształcenia oraz szkolny program profilaktyki. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają fachową opiekę od godziny 7.30 do godz. 17.00.