1% na naszą szkołę! 1% na niezależną edukację!

Stowarzyszenie IN GREMIO, które prowadzi naszą szkołę, jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki ustawie możecie Państwo wspomóc stowarzyszenie i bezpośrednio szkołę, przeznaczając 1% ze swego podatku dochodowego. Będziemy również wdzięczni za przekazanie innym informacji o możliwości wsparcia naszej szkoły.

Wpłat można dokonywać na:

Stowarzyszenie IN GREMIO
Nordea Bank Polska

86144010260000000004181018

tytułem:

na rzecz organizacji pożytku publicznego

KRS0000008919

Procedura 1%

1. Wpisz w zeznaniu podatkowym organizację

W składanym przez siebie zeznaniu podatkowym należy podać dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

To urząd skarbowy będzie dokonywał wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

2. Wyślij PIT

Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

Dziękujemy!