Zapraszamy serdecznie do udziału w imprezach, happeningach, koncertach i spotkaniach zorganizowanych z okazji 20-lecia niepublicznej edukacji w Gdyni, a tym samym 20-lecia naszej szkoły!  Szczegółowy plan wkrótce na  stronie www.gdyniafestiwal.pl!

Gdynia Razem Festiwal to impreza, która powstała z chęci specjalnego podkreślenia rocznicy 20-lecia oświaty niepublicznej w Gdyni. Zniesienie monopolu edukacyjnego jest uważane za jedno z największych zdobyczy wczesnego etapu transformacji ustrojowej w Polsce. Gdynia była oczywiście jednym z pierwszych miast, w których powstały niepubliczne szkoły. Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni im. Dzieci Zjednoczonej Europy oraz Gdyńskie Liceum Autorskie STO były pierwszymi po wojnie szkołami w Gdyni, które nie były prowadzone przez administrację centralną lub samorządową. Różne były losy placówek niepublicznych w Polsce, także w Gdyni, ale nasze szkoły nie tylko istnieją do dziś, ale wciąż osiągają sukcesy na wielu polach (np. Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni uzyskała w tym roku najlepszy w województwie pomorskim wynik na sprawdzianie szóstoklasistów).

Podmiotami prowadzącymi szkoły są organizacje pozarządowe, a konkretnie stowarzyszenia: In gremio oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe (SKT nr 218 w Gdyni). Nasze organizacje są niezależne od administracji publicznej, ale starają jak najlepiej współpracować ze wszystkimi uczestnikami życia społecznego. Już po kilku latach istnienia stowarzyszenia rozszerzyły swoją działalność o nowe obszary i formy. W 1998 roku obok Pierwszego Społecznego Gimnazjum powstał Ośrodek RAZEM, pierwsza niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna o uprawnieniach poradni publicznej. Dziś stowarzyszenia realizują szeroką misję społeczną na wielu polach, w tym m.in.: edukacji, kultury, szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ekologii i społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie stowarzyszeń są aktywnymi uczestnikami przemian społecznych, prowadzą niezależne inicjatywy obywatelskie i kulturalne, organizują koncerty, konkursy, tworzą spektakle. Stowarzyszenia wydają książki, płyty, tworzą nowatorskie rozwiązania, wysoko oceniane w kraju.

Od początku istnienia nasze stowarzyszenia w oryginalny sposób realizują założenia aktywności w przestrzeni publicznej. Tworzenie dobrych relacji społecznych, bezinteresowna działalność na rzecz lokalnej społeczności jest główną ideą, którą realizujemy w szeregu akcji oraz inicjatyw społecznych, by wymienić tylko akcje: Gdynia w Monopoly, Urodziny Gdyni czy najnowszą, czyli Pomysłodalnię. Gdynia Razem Festiwal to tylko mały fragment aktywności członków, sympatyków i partnerów naszych stowarzyszeń. Mamy nadzieję, że nasz kolejny pomysł trafi do odbiorców i być może coroczne spotkania aktywnych, prospołecznych entuzjastów, staną się tradycją .