rower-20101102 Europejski dzień bez samochodu i Dzień Ekologii.

22 września 2014r.

Klasy 0-III

  1. TEMATY REALIZOWANE W CZASIE ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ (do 11.55)

– „Burza mózgów”- Jak zanieczyszczamy środowisko?

Zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia „widzialne”- śmieci; „niewidzialne”- spaliny, środki chemiczne.

– Zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia, których nie widzimy.

– Pogadanka- dyskusja nt. substancji niebezpiecznych/ szkodliwych dla środowiska znajdujących się w przedmiotach codziennego użytku: zabawki, przybory szkolne, sprzęty elektroniczne, opakowania itp. Połączone z prezentacją różnych przedmiotów, oglądaniem własnych przyborów i wyszukiwaniem informacji nt. ich składu i sposobu produkcji.

– Praca plastyczno- techniczna w grupach „Bezpiecznie dla środowiska”.

2. 12.30- 13.50- wycieczka rowerowa dla chętnych uczniów. Posiadanie kasku obowiązkowe. Dla pozostałych uczniów zajęcia „Bezpieczny rower”.

Klasy IV-VI

Od rana lekcje wg planu.

1. Na 3 godz. lekcyjnej:

kl.IV – Prezentacja na temat budowy roweru i jego obowiązkowego wyposażenia oraz zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publiczny ( sala gimnastyczna).

kl. V – Mierzenie natężenia ruchu ulicznego (skrzyżowanie przy Witawie).

kl. VI – Jesienne prace w ogrodzie.

2. Na 4 godz. lekcyjnej:

Film “Opowieść o rzeczach” i prelekcja o gospodarowaniu odpadami oraz omówienie wniosków z badania natężenia ruchu.

  1. Dla chętnych wycieczka rowerowa. Posiadanie kasku obowiązkowe.