Dziewiątego maja  odbył się w naszej szkole Wiosenny Konkurs Recytatorski pod hasłem Właściwe zachowanie i szacunek tworzą twój wizerunek”. Celem konkursu było:

  • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
  • podnoszenie kultury osobistej uczniów,
  • wyrabianie szacunku dla siebie i innych,
  • ukazanie piękna poezji dziecięcej,
  • rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 0–III i odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-I i klasy II i III.

W zmaganiach recytatorskich wzięło udział 22 miłośników recytacji. Jury konkursu oceniało dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu, dykcję, tempo mówienia i ogólne wrażenie artystyczne. Poziom konkursowych zmagań był bardzo wysoki, dlatego jurorzy mieli trudne zadanie by wyłonić tych najlepszych. Ostatecznie komisja w składzie: Pani Joanna Lisiewicz i Pani Beata Sobek, wyłoniła zwycięzców i przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach :

 

Klasy 0-I

I miejsce: Wojtek  z kl. 0

II miejsce: Marta  z kl. 0

III miejsce: Krzyś z kl. I A

Wyróżnienie zdobyła  Zosia  z kl. 0

 

Klasy II i III

I miejsce: Marika  z kl. III B

II miejsce: Nina z kl. II B

III miejsce: Kacper z kl. IIA

Wyróżnienie zdobyła Gabriela z kl. III C

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca, zakwalifikowani zostali do III Etapu Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego klas O-III,  który odbędzie się 26 maja 2017 r. w naszej szkole. Zapraszamy!