pomozFundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty z siedzibą w Gdyni prowadzi akcję „Szkoło Pomóż i Ty” ,której celem w tym roku jest pomoc 22-letniej Justynie Niedziałek, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku straciła 4 palce prawej dłoni. Potrzebne są specjalistyczne protezy palców, a ich koszt przewyższa możliwości finansowe rodziny dziewczyny. Wspomóc akcję można, kupując „cegiełki” – pomoce edukacyjne w postaci małych kart. Od września, kiedy to nasza szkoła otrzymała startowy pakiet kart, sprzedaliśmy już wszystkie sztuki z tego pakietu, przekazując Fundacji zebrane pieniądze na sumę 102 zł. Dzięki temu, nie tylko zasililiśmy Fundację, ale też możemy przystąpić do konkursu pomiędzy szkołami biorącymi udział w tej akcji charytatywnej. Konkurs trwa do końca listopada. Zachęcamy więc do kupowania kart – cegiełek, które są nie tylko ładne, ale posłużyć mogą również za pomoc szkolną. Cena zakupu jednej karty nie może być niższa niż 1,50 zł, to znaczy by kwota nabycia nie była mniejsza niż koszt wydrukowania i dystrybucji. Zapraszamy – karty do nabycia w szkole.