W miesiącu marcu praca dydaktyczno – wychowawcza przebiegać będzie wokół następujących bloków tematycznych: „Moje ulubione zajęcia”, „Każdy ma swoje skarby”, „Prosimy do stołu”, „Świat bajek ”- Gazety (informacje, ogłoszenia, reklamy), „Tradycje i zwyczaje świąteczne”. W zakresie edukacji językowej będziemy wprowadzać następujące litery: Ł, ł, W , w, G, g, Z, z, J, j ze zwróceniem uwagi na analizę i syntezę słuchową i wzrokową wyrazów podstawowych. Nadal doskonalimy podział wyrazu na głoski i sylaby oraz umiejętność czytania – literowanie, sylabizowanie, odszukiwanie wyrazów w tekście. Zwrócimy uwagę na zasadę ortograficzną – pisownia wielkiej litery w imionach i na początku zdania. Ponadto zdobywamy umiejętność układania ogłoszeń o zagubionych przedmiotach, układanie tytułów do ilustracji w formie jednego wyrazu lub nawet całego zdania oraz układanie pytań do tekstu…