Tam nie tylko zwiedziliśmy i podziwialiśmy żywe okazy, ale także uczestniczyliśmy w lekcji dydaktycznej, z której dowiedzieliśmy się kto żyje w naszym Bałtyku. Dzieci również ,,łowiły” na wędkę morskie ryby i rozwiązywały zagadki.