Klasa III a uczestniczyła w niecodziennej w lekcji matematycznej, która odbywała się w języku polskim i angielskim.  W czasie tych zajęć uczniowie po raz pierwszy rozwiązywali zadania z treścią w języku angielskim. Aby lepiej zrozumieć treść zadania uczniowie otrzymali obrazkowy matematyczny słowniczek angielsko-polski. Zajęcia miały na celu zainteresowanie uczniów światem liczb i matematycznych zagadek.  Dzieci z radością i dużym zainteresowaniem wykonały wszystkie zadania prawidłowo. Dodatkowo podczas kolejnych zajęć  poznały świat figur geometrycznych i kształtów, nazywając je po angielsku. Wiele zadań uczniowie wykonywali w grupach oraz z wykorzystaniem TIK. Podczas  takiej lekcji CLIL uczniowie sprawdzili swoje umiejętności matematyczne, językowe oraz społeczne. Zajęcia te zostały zrealizowane w oparciu o umiejętności zdobyte podczas kursu “ English Language Development & Creative Methodology. English for Teachers”, będącego częścią projektu Erasmus+ realizowanego w naszej szkole.

#Erasmusplus #KA122 #EnglishLanguageDevelopmentForTeachers #CreativeMethodology #Malta