Przedstawiamy Wam Tekst naszych uczennic, Janki i Zosi z VIII B, w Bardzo Ważnej Sprawie. Dziewczyny brały udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym w Gdyni. Młode aktywistki zasługują na to, by je wysłuchać


Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

20 września dzieci w około 150 krajach na całym świecie wyszły na ulice, by zwrócić uwagę na postępujące zmiany klimatu, które doprowadzają do katastrofalnych skutków. Akcję tę zorganizował ruch o nazwie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.
Inspiracją dla Młodzieżowego Strajku Klimatycznego jest Greta Thunberg, szesnastolatka ze Szwecji, która przez długi czas strajkowała samotnie w każdy piątek przed parlamentem w Sztokholmie, a której aktywność przerodziła się w ogólnoświatowy ruch.

Dlaczego teraz? W poniedziałek 23 września odbywa się szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W 2015 roku własnie na szczycie klimatycznym, wtedy w Paryżu, przyjęto porozumienie klimatyczne, wówczas pierwszy raz, kiedy wszystkie państwa świata podjęły działania w celu ratowania klimatu. To właśnie wtedy ówczesny prezydent USA Barack Obama nazwał tę umowę ratującą naszą planetę. Niestety, nie wszystkie państwa dotrzymywały postanowień tej umowy, a mianowicie przekraczały umówione emisje dwutlenku węgla ustalone umową. Co więcej w 2017 roku nowy rezydent USA Donald Trump wycofał udział USA w przełomowym porozumieniu paryskim, które miało przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

23 wrzesnia pod siedzibą ONZ zaprotestuje Greta i tysiące młodych ludzi w Nowym Jorku na znak sprzeciwu wobec ignoracji rządzących na temat globalnego ocieplenia. Zmiany, takie jak ekstremalne susze, pożary, powodzie, topnienie lodowców, wzrost poziomu oceanów, zanikanie środowisk wielu gatunków roślin i zwierząt i wiele, wiele następstw, wciąż można zahamować, jednak wymaga to natychmiastowych działań, przede wszsytkim zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Wszyscy jestesmy w stanie pomóc naszej planecie. Używajmy bidonów zamiast kupować wodę w plastykowych butelkach, oszczędzajmy światło i wodę. Korzystajmy z rowerów zamiast samochodu, jak tylko jest to możliwe. Segregujmy śmieci. Nie kupujmy zbyt wielu nowych rzeczy. Sami możemy zdziałać bardzo dużo, minimalizując ilość śmieci, która w większości pozostaje nieprzetworzona w ocenach lub zakopana pod ziemią oraz minimalizując emisję dwutlenku węgla i innych gazów, która towarzyszy produkcji tych rzeczy, ich transportowaniu do sklepów i do naszych domów.

Jednak, na niektóre działania, które mają potężny wpływ na środowisko i na nas, my dzieci nie mamy dużego wpływu. Nie mamy nawet prawa głosu. Głosując, moglibyśmy chociaż wybrać przedstawicieli partii proekologicznych. Pojedynczo, jako dzieci, nie mamy wpływu na politykę naszego państwa, czy Unii Europejskiej dotyczącą źródeł energii, to czy opiera się ona o wiedzę naukową, czy nie, czy wogóle jako państwo dbamy o środowisko, czy my jako uczniowie jesteśmy uczeni o zmianach kliamtycznych, czy możemy dowiedzieć się o tym z telewizji, czy radia. Sami nie możemy też ugasić Puszczy Amazońskiej, ani zapobiec jej karczowaniu. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny służy temu, abyśmy mogli mieć wpływ. W strajku biorą udział już miliony i właśnie w tej liczbie pozostaje nadzieja na zmianę.

Strajk odbył się również w Gdyni. W proteście wzięło udział kilkuset uczniów z całego Trójmiasta. Mieliśmy ze sobą transparenty. Nasz głosił hasło: „Nie zabierajcie nam domu”. Organizatorzy Trójmiejskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego ogłosili pod fontanną na Skwerze Kościuszki postulaty skierowane do samorządu oraz rządu polskiego. Oto one:

6 postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego:

  1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.
  2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
  3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.
  4. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.
  5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.
  6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Zachęcamy Was do dbania o naszą planetę poprzez małe działania, jak również do włączenia się w akcje dotyczące naszej wspólnej przyszłości, mające na celu wywarcie wpływu na działania rządzących, na które nie możemy mieć wpływu jako jednostki! Greta zaczynała sama, teraz do jej ruchu dołączyły miliony ludzi na całym świecie! Polecamy! Bądźcie aktywni! To jest ważne!

Więcej informacji na temat Młodzieżowego Strajku Klimatycznego znajdziecie w internecine, na fb:

Janka i Zosia, 8B