W tym tygodniu obejrzeliśmy bardzo dobry pokaz na temat bezpieczeństwa na drogach. Był to materiał przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Komendę Główną w Warszawie, a udostępniony nam dzięki uprzejmości Mamy Wacusia. Byliśmy bardzo przejęci tym jak łatwo przez małą nieuwagę spowodować wielki wypadek, o którego konsekwencjach ciężko jest nawet pomyśleć. My, dzieci, będziemy się starać najlepiej jak potrafimy bezpiecznie korzystać z ulic i chodników. Prosimy Was Dorośli, postarajcie się i Wy…