Na zajęciach klasa druga spróbowała swoich sił w wykonaniu zadania typu biegowe dyktando. Polega ono na rozwieszeniu w sali w różnych miejscach tekstu. Dzieci dobierają się w pary. Jeden zawodnik z drużyny odczytuje zdania z kartki zawieszonej na ścianie wraca do stolika i dyktuje drugiej osobie zdania jakie zapamiętał. Po wykonaniu zadania dzieci sprawdzają poprawność zapisu i oceniają własną pracę.

Zadnie wymagało od uczestników współpracy w grupie, słuchania innych oraz poprawnego zapisu tekstu. Po wykonaniu ćwiczenia dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami. Musimy jeszcze popracować nad kilkoma elementami, ale samo zadanie bardzo spodobało się dzieciom 😉