Wszyscy uczniowie i nauczyciele Społecznej Jedynki zostaną przeszkoleni przez wykwalifikowanych ratowników medycznych  z zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia już się rozpoczęły, obejmują zajęcia teoretyczne ale również, co ważniejsze, zajęcia praktyczne z fantomami. Cieszymy się, że każdy w naszej szkole będzie w stanie w razie potrzeby udzielić pomocy potrzebującym lub uratować komuś zdrowie i życie!