Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od 2017 roku nasza Szkoła wprowadziła Fundusz Stypendialny dla najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły. Decyzją Dyrektora Szkoły i po akceptacji Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21 stypendium naukowe Dyrektora Społecznej Jedynki zostało przyznane uczniom wyróżniającym się nie tylko najwyższymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem będącym przykładem dla innych uczniów, lecz również znaczącymi osiągnięciami naukowymi na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz w konkursach i zawodach pozaszkolnych. Aniela z klasy 8, Olek z klasy 7A, Mateusz z klasy 7B, Maja z klasy 7B  będą otrzymywać przez cały rok szkolny stypendium naukowe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów szkolnych i pozaszkolnych!