Wielką dumą naszej Szkoły jest bycie placówką egzaminacyjną współpracującą z British Council. W przyszłym roku szkolnym będziemy świętować piętnastą rocznicę tej współpracy! W każdym roku począwszy od 2005 roku nasi uczniowie przystępują do Certyfikatów Językowych Cambridge: YLE (Starters, Movers, Flyers), KET oraz PET.

Do czasu, kiedy mury szkoły opuszczali szóstoklasiści, najlepsi z nich zdawali w klasie szóstej certyfikat PET. Wspólnie z zespołem anglistów podjąłem decyzję, że w tym roku po raz pierwszy nasi najstarsi uczniowie: ósmoklasiści będą mogli przystąpić do egzaminu FIRST (FCE) jeszcze w szkole podstawowej. Traktujemy ten moment, jako ukoronowanie ośmioletniej nauki języka angielskiego w Społecznej Jedynce.

Wszystkim uczniom, wytypowanym przez zespół nauczycieli języka angielskiego, jako gotowym do przystąpienia do egzaminu wszelkie koszty związane z podjęciem wyzwania, jakim niewątpliwie jest FIRST (FCE), zostaną pokryte przez Szkołę.

Certyfikaty Językowe Cambridge są płatne, a przypadku FIRST (FCE) chodzi tu już o poważne kwoty. Czasami pierwsze podejście do egzaminów YLE jest odkładane o kolejny rok z myślą o jeszcze lepszym przygotowaniu naszych uczniów. Jestem głęboko przekonany, że nasi najlepsi językowo ósmoklasiści są gotowi na ten krok już teraz. Stąd też decyzja, że od tego roku i pierwszego rocznika naszych ósmoklasistów będzie działo się tak tradycyjnie w każdym roczniku uczniów kończących Społeczną Jedynkę.

Trzymajmy za Nich kciuki!

Dyrektor,

Marek Radyko