Odpowiedzi na to pytanie szukali dziś uczniowie klasy IIIA. Dowiedzieli się, że bardzo ważną rolę w procesie uczenia się odgrywa koncentracja uwagi.

W trakcie zajęć dzieci obejrzały film o funkcjonowaniu mózgu, układały puzzle i rozwiązywały krzyżówki.  Poznały również różnorodne ćwiczenia, które wspomagają koncentrację uwagi, pomagają przezwyciężyć trudności w nauce, poprawiają orientację przestrzenną i wpływają na zwiększenie efektywności i tempa uczenia się. Gimnastykowały swoje ciało, jak również umysł.

Zajęcia “Czy można uczyć się z szybciej?” rozpoczęły w tej klasie cykl projektowy “Matematyka z klasą” – przygotowany przez Fundację Uniwersytet dzieci.