Polska szkoła jeszcze nigdy nie przechodziła tak szybkiej 🔝🔝🔝transformacji, jak przez ostatnie dni. Porównując do zamknięcia gimnazjów można odnieść wrażenie, że wtedy był czas na wszystko.

Teraz w ciągu tygodnia 😱 mamy stać się cyfrową potęga. W przypadku #SpołecznaJedynka jestem przekonany, że sprostamy wymaganiom czasu epidemii, jednak w sposób, który będzie przede wszystkim opierał się na naszych doświadczeniach z wielu lat wprowadzania innowacji edukacyjnych.

Jesteśmy szkoła w chmurze Microsoft, jednak z pełną świadomością proces wdrażania rozłożyliśmy na wiele tygodni, aby każdy z elementów w pełni odpowiadał potrzebom i wspierał proces uczenia się naszych podopiecznych.

Teraz musieliśmy wrzucić 3️⃣ bieg, tak jak i ja pracuję na 3️⃣ komputerach – na jednym nieustająco sprawdzając, czy kolejny dzień przyniesie nowe wytyczne, które odwrócą wszystkie wcześniejsza ustalenia.

Kochani damy radę!