P1100632Czas mikołajek, szczególnie najmłodszym, kojarzy się z niesamowitą radością i oczekiwaniem na jakże zasłużone prezenty. Jednak dla dzieci z „Bursztynowej Przystani”, czas ten nie różni się od codzienności spędzanej w murach hospicjum. Dlatego też uczniowie, rodzice i nauczyciele z naszej szkoły postanowili wspomóc hospicjum. Przez ponad tydzień trwała zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla małych podopiecznych – zebrano pampersy, odżywki, soczki, kosmetyki, środki czystości i środki opatrunkowe. Uczniowie klas piątych – wśród nich i ci, którzy dokładnie rok temu uczestniczyli w otwarciu hospicjum, wraz z nauczycielami zawieźli zebrane dary. Na miejscu odbyło się spotkanie z Panią Justyną, która na co dzień zajmuje się sprawami administracyjnymi w hospicjum i bardzo dobrze zna jego sprawy. W imieniu wszystkich pracowników hospicjum, a także rodziców małych podopiecznych gorąco podziękowała za okazane wsparcie.