Jest takie miejsce w życiu każdego z nas, gdzie stawiamy pierwsze kroki, wypowiadamy pierwsze słowa, po raz pierwszy dotykamy miłości- tym miejscem jest dom. Stamtąd wyruszamy wyposażeni w życiowy fundament.
Ale jest też miejsce, gdzie stawiamy ogromną część murów naszego życia- to szkoła. Tu mamy szansę rozwinąć nasze serca, umysły, wyznaczyć sobie nowe kierunki, nauczyć się kształtowania relacji z ludźmi, sprawdzić swój system wartości.
Dziś chcemy podziękować Tym, którzy tworzą szkołę naszego życia, wpływają na nie przez tysiące wspólnie spędzonych godzin: naszym Nauczycielom, Wychowawcom, Paniom Sprzątaczkom, Pracownikom szkolnej administracji.
Dziękujemy Wam i z serca życzymy, byście stawali się coraz doskonalszymi rzeźbiarzami nas, uczniów.