Nareszcie!W związku z rozruchem dziennika internetowego, prosimy o informacje zwrotne dotyczące wszelkich błędów lub niedogodności związanych z jego użytkowaniem. Do końca października wszelkie informacje w dzienniku będą uzupełniane przez nauczycieli i wychowawców. Prosimy jednocześnie rodziców o sprawdzenie poprawności logowania się za pomocą otrzymanego loginu i hasła. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły!