5 marca uczniowie klas I A i I B uczestniczyli w zajęciach pt. “Focus pobudza neurony” – w obrębie mobilnego parku nauki zlokalizowanego w Galerii Bałtyckiej. Dzieci mogły zapoznać się z informacjami z zakresu nowych technologii,  funkcjonowaniem zmysłów i mózgu, a także uruchomić całkowicie  interaktywne urządzenia.

Największym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia do eksperymentowania, dzięki którym można było oszukać swoje zmysły – krzywe lustra, zwierciadło nieskończoności i peryskop laserowy, i oczywiście najnowsze technologie, czyli Play Station 3 i Play Station Vita.