Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.

Z samej definicji nie da się takich zajęć prowadzić tylko w szkolnej ławce! Dlatego też 7A część dzisiejszych zajęć spędziła na zajęciach poza szkolną ławką w praktyce przyswajając nowe umiejętności! 🌍 Uczniowie wybrali się dziś na Klif Orłowski, gdzie uczestniczyli w zajęciach terenowych z pracy z mapą, zorganizowanych przez Pana Sebastiana Ropla.