Nasza szkoła podjęła współpracę z stowarzyszeniem “Na Styku” w celu realizacji międzynarodowego projektu „GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

W ramach współpracy będziemy między innymi testować elementy europejskiego podręcznika, prowadzić akcje miejskie oraz uczestniczyć w międzynarodowych seminariach.