Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:55 – 17:00 11:55 – 17:00 11:55 – 12:15 11:55 – 15:30 11:55- 12:15
 13:50- 17:00  13:50- 17:00

Opiekę nad zbiorami biblioteki sprawuje pani Beata Sobek.