Uczniowie klasy IIIa uczestniczyli  w nietypowych, dwujęzycznych lekcjach. Tematem zajęć był Mikołaj Kopernik i Układ Słoneczny, czyli tematy, które zgodnie z rozkładem, były  omawiane na ostatnich zajęciach w klasie. W czasie lekcji uczniowie utrwalali angielskie nazwy planet oraz poznali życie i osiągnięcia naukowe Mikołaja Kopernika. Trenowali pisanie notatki biograficznej, także w języku angielskim. Następnie, pracując w grupach wykonali piękne polsko- angielskie plakaty przedstawiające sylwetkę wielkiego polskiego astronoma oraz Układ Słoneczny. W czasie zajęć wykorzystano różne zadania interaktywne z wykorzystaniem platformy Kahoot , przy pomocy której dzieci rozwiązywały w języku angielskim zagadki dotyczące życia i rodziny Mikołaja Kopernika, co dodatkowo uatrakcyjniło zajęcia i motywowało do komunikacji w języku angielskim. Zajęcia inspirowane były doświadczeniami zdobytymi przez panią Beatę w trakcie kursu English Language Development & Creative Methodology.  podczas  mobilności dla nauczycieli Erasmus+ w Alpha School of English na Malcie, będącego częścią projektu Erasmus+ realizowanego w naszej szkole.
#Erasmusplus #KA121 #EnglishLanguageDevelopment #CreativeMethodologyEnglishforTeachers #Malta