Dnia 1 września 2009r. PSSP na nowo zakwitła życiem. Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Dzieci wróciły po wakacjach do nauki. Mamy nadzieję , że dziesięć miesięcy mnie szybko przynosząc nowe wyzwania i interesujące wydarzenia!!!