Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zatwierdziła dwa złożone przez PSSP Gdynia wnioski, przyznając tym samym dofinansowanie  na realizację dwóch projektów międzynarodowych w latach 2022-2024 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus plus, Edukacja Szkolna

 

Nasza społeczność szkolna to pokolenia ludzi otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe. Ponieważ codzienność Erasmusa+ to mobilności, w ten właśnie sposób będziemy realizować nasze projekty. Udział w projektach i mobilnościach zagranicznych pozwoli nam zapewnić wysoką jakości kształcenia, a także umożliwi zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej, wymianę dobrych praktyk oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej szkoły. 

 

Projekt “I.N.S.P.I.R.E.“ realizowany w ramach sektora Edukacja Szkolna, Akcja 2 – Współpraca organizacji i instytucji, stanowi kontynuację realizowanego w ubiegłym roku szkolnym międzynarodowego projektu eTwinning, którego celem było podniesienie świadomości na temat celów zrównoważonego rozwoju. W trakcie projektu realizować będziemy priorytety horyzontalne programu Erasmus+: Włączanie i różnorodność, Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym. Przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 60 000 euro, a dzięki niej uczniowie klasy 6 będą kontynuować swoje zeszłoroczne działania w trakcie aktywności lokalnych i mobilności do szkół partnerskich w Turcji, Słowacji i Chorwacji. Będą one miały na celu wypracowanie nawyków i promowanie szeroko rozumianego zrównoważonego stylu życia, rozwój komunikacji w języku angielskim, wzrost kompetencji cyfrowych i miękkich oraz poszerzanie horyzontów w aspekcie kulturowym i edukacyjnym. 

 

Projekt “Innowacyjne podejście do rzeczywistości szkolnej w obliczu pandemii COVID-19″ realizowany w ramach sektora Edukacja Szkolna, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna dotyczy zagranicznych wyjazdów nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych.  Przyznana kwota dofinansowania wynosi 53 672 euro i przeznaczona będzie na sfinansowanie 22 dwutygodniowych mobilności na kursy językowe oraz metodyczne m. in w Hiszpanii, Włoszech, Turcji i na Malcie. Udział w kursach pomoże w realizacji koncepcji rozwoju szkoły, która ma na celu zorganizowanie pracy szkoły i nauczycieli tak, aby osiągać wysoką jakość kształcenia, zwiększyć atrakcyjność oferty edukacyjnej poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników pod względem językowym i metodycznym, wprowadzać innowacyjne metody zarządzania placówką, nowe narzędzia i metody nauczania, podnieść kwalifikacje nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego dla uczniów po trudnym okresie pandemii COVID-19 oraz wzmocnić europejski wymiar szkoły poprzez udział w projektach międzynarodowych i współpracę międzynarodową.