Jesień nie musi być “smutną” porą roku. Udowodnili to drugoklasiści, którzy podczas zajęć w świetlicy postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym.Szukanie skarbów jesieni przerodziło się w porządkowanie i zagrabianie liści na boisku szkolnym. Szare popołudnie zamieniliśmy w kolorowe, pełne okrzyków radości, uśmiechu i deszczu złotych liści przedsięwzięcie.