Dzień po obchodach 4 czerwca, klasa 8 w Europejskim Centrum Solidarności również świętowała tą ważną dla nas wszystkich rocznicę! Mogliśmy przysłuchując się debacie polityków z różnych partii politycznych, poznać ich oraz porozmawiać o sprawach dla nas- młodych Polaków bardzo ważnych.