Sześcioro śmiałków żądnych wiedzy i intelektualnych przygód spędziło sobotę na Wydziale Filologicznym UG. W ramach projektu Zdolni z Pomorza wysłuchali bardzo ciekawego wykładu o pozawerbalnych środkach ekspresji, mowie ciała, gestów, mimiki. Następnie spróbowali swych sił w kilkugodzinnych warsztatach teatralnych, podczas których nie ustępowali wiedzą i umiejętnościami licealistom. Jesteśmy z Was bardzo dumni.